Huisregels

Omdat het festival Haagse Wereld Hapjes voor iedereen een toegankelijk evenement moet zijn willen wij het ook ieder naar wens te maken. Hiervoor zijn regels nodig waar iedereen zich aan te houden heeft.

Tijdens het festival dient de bezoeker (op eventuele aanvraag van de organisatie of hulpdiensten) zich, conform de wettelijke identificatieplicht, te kunnen legitimeren.

Bezoekers onder de 18 jaar hebben alléén toegang onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder.

Er hoeft geen entree betaald te worden.  

Het wettelijke vastgestelde alcoholbeleid is tijdens het festival van kracht. Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt. Bij twijfel kan om een legitimatiebewijs worden gevraagd.

Bij het betreden van het festival kan de bezoeker op verzoek van de security gefouilleerd of geweigerd worden. Ook tijdens het verblijf kan een verzoek hiertoe plaatsvinden, bezoekers dienen zich daaraan te onderwerpen.

Door bezoekers eet- en drinkwaar, professionele opnameapparatuur en goederen die in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving, zijn op het festival niet toegestaan.

Voorwerpen/producten welke in de ogen van de organisatie of beveiliging van gevaar kunnen zijn, zijn op het festival niet toegestaan. Denk hierbij aan flessen, glaswerk, producten met ontploffingsgevaar in vaste, vloeibare of gasvorm, vuurwerk of pyrotechnische artikelen en dergelijke.

Bezit van drugs (en/of onder invloed zijn), agressiviteit of intimidatie wordt niet getolereerd.

Te allen tijde dienen de aanwijzingen van de organisatie en/of security van Haagse Wereld Hapjes te worden opgevolgd.

Het betreden van ons evenemententerrein is op eigen risico; de organisatie is niet aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade van een bezoeker in welke vorm dan ook.

organisatie is niet aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade van een bezoeker in welke vorm dan ook.

In verband met hygiënevoorschriften zijn huisdieren niet toegestaan op het festival, hulphonden zijn wel welkom.

Door het betreden van het Festival Haagse Wereld Hapjes terrein geef je toestemming om op het terrein gemaakte foto’s en/of video’s te gebruiken voor publicatie- en promotie doeleinden.

Het is op het terrein toegestaan foto’s en video opnames voor privé gebruik te maken. Zonder toestemming van de organisatie is commercieel/professioneel gebruik hiervan echter niet toegestaan.

Het is niet toegestaan op of in de nabijheid van het festival flyers te verspreiden, promotieactiviteiten te ontplooien of goederen te verhandelen zonder overleg met de organisatie.

In het geval van klachten, van welke aard dan ook, verwachten wij dat je tot iemand van de organisatie zal wenden.

Voorkom overlast en houd bij het verlaten van het festival rekening met de omwonenden.

Bij het niet opvolgen van onze huisregels moeten wij je eventueel naar huis sturen en kunnen wij ons genoodzaakt zien onze vrienden van de politie in te schakelen.

Namens Team Haagse Wereld Hapjes